आठवां वचन कार्यक्रम सधनतापूर्वक चलाने का निर्णय

ज्वाईन विफा