चैतन्य रथयात्रा पहुंची नागौर। भव्य स्वागत।

ज्वाईन विफा