विप्र फाउंडेशन राउरकेला महिला प्रकोष्ठ द्वारा गोसेवा व मानव सेवा कर मनाई होली।